Vật liệu đóng gói

Ngũ kim

Vải Nhám - Giấy Nhám

Phụ Kiện Nội Thất

thông tin liên hệ
Mr. Hưng
Hotline - 0943.933.908

Dây rút

Dây rút nhựa
Dây rút nhựa
Dây rút nhựa 100x2.1
Dây rút nhựa 100x2.1
Dây rút nhựa 140x2.6
Dây rút nhựa 140x2.6
Dây rút nhựa 150x2.9
Dây rút nhựa 150x2.9
Dây rút nhựa 200x4.8
Dây rút nhựa 200x4.8
Dây rút nhựa 270x6.1
Dây rút nhựa 270x6.1
Dây rút nhựa 300x4.8
Dây rút nhựa 300x4.8
Dây rút nhựa 370x7.6
Dây rút nhựa 370x7.6
Dây rút nhựa 450x9.0
Dây rút nhựa 450x9.0
Dây rút nhựa 540x12.7
Dây rút nhựa 540x12.7